Skip to main content
Keskusta

Vaaliteemani

Vahva ote – pohjoisen puolesta

Koko Suomen asuttuna pysyminen vaatii sitä, että jokaisella talousalueella on osaava ja vahva edunvalvonta.  Minun vaalilauseeni on:  vahva ote – pohjoisen puolesta.  Ajatukseni on, että tämäkin alue ansaitsee oman kansanedustajan ja koko Pohjois-Suomi ansaitsee tasavertaisen kohtelun muun Suomen kanssa. Olen pohjoisen puolella.

Turvallinen ja mielekäs arki

Poliittisella päätöksenteolla ja lainsäädännöllä vaikutetaan ratkaisevasti, miten tavallinen arki on mahdollisimman turvallista ja mielekästä elää meidän ihmisten kesken. Tärkeintä on turvata niiden ihmisten turvallinen arki, jotka eivät siihen itse kykene. Terveyspalvelut, koulutus- ja kulttuuripalvelut, liikunta ja muu vapaa-aikapalvelut, kolmannen sektorin toimintamahdollisuudet, lasten ja nuorten harrastustoiminta, ikäihmisten hyvinvointi ym. Näiden asioiden eteen kansanedustaja voi tehdä paljonkin.  Ihmisten sujuvan arjen turvaaminen on minun sydäntäni lähellä ja siksi haluan niitä kaikin voimin edesauttaa.

Turvallisuuden tunne on meille kaikille tärkeää. Koska turvallisuustilanne on koko Euroopan mittakaavassa  muuttunut, on meidän suomalaisten huolehdittava omasta tilanteestamme mahdollisimman hyvin. Poliittinen päätöksenteko on tässäkin ratkaisevassa asemassa.

Energiaomavaraisuus ja energian kohtuullinen hinta. Kotimainen maatalous ja muu alkutuotanto ja sen turvaaminen.  Viranomaisten aukoton yhteistyö. Tiestön hyvä kunto ja ylläpito sekä vahva puolustustahto osana puolustusvoimiamme. Nämä ovat niitä asioita, joilla huoltovarmuutemme ja turvallisuutemme varmistetaan kaikissa olosuhteissa. Haluan tehdä kaikkeni, että nämä asiat on ja pysyy, myös pohjois-suomessa.

Elinkeinojen ja elinvoiman kehittäminen

Vahva elinkeinojen ja elinvoiman kehittäminen on edellytys pohjoisen alueen menestymiseen tulevaisuudessa. Poliittisella ohjauksella on suuri merkitys, kun ratkaisuja alueiden suuriin investointeihin tehdään. Pohjoisen Suomen asema korostuu geopoliittisen asetelman muuttuessa Euroopan alueella. Meidän on siis uskallettava tehdä entistä vahvempaa aluepolitiikkaa saadaksemme tavoitteitamme läpi, joista aina hyötyy myös koko Suomi.

Yritykset ja yrittäjyys on nostettava entistä suurempaan arvoon tulevaisuutta rakennettaessa. On uskallettava tasata kustannuksia niihin alueisiin nähden, joissa ne on rakenteellisesti pienemmät. On uskallettava antaa helpotuksia ensimmäisen työntekijän palkkaamiseen.

Koulutusjärjestelmien on kehityttävä työ- ja elinkeinoelämää paremmin tukevaksi. 

Lainsäädännöllä ja suorilla tukimuodoilla on uskallettava auttaa myös suuria vihreään siirtymään kuuluvia investointeja. Samalla ne on myös järkevää ja oikeudenmukaista ympäristöpolitiikkaa yksilön omaisuuden suojaa kunnioittaen.

Tällaista Suomea ja etenkin pohjoista Suomea minä haluan rakentaa yhteistyössä teidän kaikkien kanssa. Minulla on vahva ote – pohjoisen puolesta.

Tule tapaamaan!

pe. 31.3
10.30 – 12.45 Kauppakeskus Valkea, Matti osallistuu paneeliin klo 12.00-12.45 aiheena yrittäjyys
14.00 Raahe Prisman edessä, torin reuna
16.00 Siikajoki, Sale Ruukin piha

 la 1.4. klo 11.00-15.00 Kuusamon Prisma, Keitto- ja pullakahvitarjoilu