Skip to main content

Edunvalvontaa

Osallistuin jokin aika sitten Vuokatissa järjestettyyn Itä- ja Pohjois-Suomen maakuntien liittojen
huippukokoukseen. Sieltä tähän alkuun yksi kommentti. Ulkopoliittisen instituutin johtaja Mika Aaltola
totesi esityksessään vahvasti, että tulevan eduskunnan ja hallituksen on satsattava Itä- ja Pohjois-Suomeen huomattavasti enemmän kuin on tehty tähän asti. Tämä ei ole pelkästään geopolitiikkaa vaan tämä on myös suurimmassa määrin turvallisuuspolitiikkaa. Hän tarkoitti muuttunutta maailman tilannetta.
Tuohon Aaltolan näkemykseen on helppoa yhtyä ja tuon kokouksen esityslistalla eväitä hänen
vaatimuksiinsa olikin käsittelyssä. Hyväksyimme tulevaan hallitusohjelmaan vaadittavat alueemme
tärkeimmät tavoitteet, jotka oli tiivistetty kolmeen eri osioon. Ensimmäisenä oli tavoitettavuus, käsittäen
tieliikenteen, raideliikenteen, lentoliikenteen ja myös tietoliikenne yhteydet. Vaadimme siis tuntuvia lisä
tieinvestointeja sekä pääväyliimme kuin myös alempiasteisille tieverkoille. Huoltovarmuuden ja
elinkeinojen kehittymisen kannalta tämä on aivan keskeinen vaade. Vaatimuksena on myös alueellisten
lentokenttien turvaaminen ja sähköisen lentoliikenteen tukeminen. Raideliikennettä on vahvistettava siellä
missä sitä on.

Toisena kokonaisuutena hyväksyttiin elinkeinojen vahvistaminen ja investoinnit. Aaltola otti esimerkin
naapurimaista Norjasta ja Ruotsista, joissa valtio on tukenut investointeja keski- ja pohjoisosiinsa ja näin
vaikuttanut näiden alueiden asuttuna pysymiseen. Investoinnit synnyttävät uusia työpaikkoja ja näin
turvaavat verotulojen kautta kohtuullisen palvelutason ihmisten arkisessa toiminnassa. Tämän vuoksi myös uudessa hallitusohjelmassa Suomen on otettava uusi ote aluepolitiikkaan ja turvattava alueemme
elinkeinojen kehittyminen ja asukkaiden turvallinen elämä.

Kolmanteen kokonaisuuteen hyväksyttiin osaavan työvoiman saannin turvaaminen sekä monipuolisen
koulutuksen turvaamisella, että tarvittaessa työperäisen maahanmuuton lisäämisellä. Vaadimme
monipuolisen ja ajassa joustavan laadukkaan opiskelujärjestelmän säilyttämistä ja kehittämistä.
Olen Pohjois-Pohjanmaan yhteistyöryhmän- ja Kuusamon kaupunginvaltuuston puheenjohtajana täysin
näiden edellä mainittujen vaatimusten takana. Haluan myös päästä vaikuttamaan siihen, että mm näihin
tavoitteisiin mahdollisimman hyvin päästään. Siksi olen pyrkimässä kansanedustajaksi tämän kevään
vaalissa.

Koillismaalta on oltava jatkossa oma kansanedustaja, jotta alueemme viesti ja tarpeet saadaan
huomioiduksi suuria ratkaisuja tehtäessä. Nyt näin ei ole ja sen olen suurena puutteena huomannut
puheenjohtajana toimiessani. Haluan tuon aukon täyttää ja olla koko Koillismaan ”asioiden hoitaja”
alueemme ja Helsingin välillä.