Skip to main content

Terveisiä kentältä.

Vaalikiertue on nyt loppumetreillä.  On siis hyvä hetki avata keskusteluja ja kommentteja, joita reissussa mukaan tarttui. Tänään perjantai-iltaan mennessä olen kiertänyt kaikki äänestysalueemme 38 kuntaa. Mahtava matka ja hyvää evästystä minulle myös maakunnan yhteistyöryhmän puheenjohtajana ja maakuntahallituksen jäsenenä.  Keskusteluissa nousi muutama teema toistuvasti esiin, joihin nyt tässä keskityn lyhyesti. 

Sosiaali- ja terveyspalvelut puhuttivat paljon ja lähinnä huoli oli lähipalvelujen pysyvyydestä paikkakunnilla.  Toki kaikki tiesivät, että näistä asioista tekee ratkaisut hyvinvointialueen oma hallinto ja kansanedustaja voi vaikuttaa näihin asioihin lähinnä lainsäädännön keinoin ja vuosittaisen budjetin hyväksymisen kautta. Totesin, että kaikki mahdollinen tehdään sen hyväksi, että jokaisen ihmisen turvallinen ja sujuva arki toteutuu. Se on poliittisen toiminnan tärkein tehtävä.

Liikkumisen kalleus tuli hyvin voimakkaasti esille joka puolella maakuntaa. Totesin siihen, että Keskustan esitys dieselveron poistamisesta on oikea ja ehdottomasti olen sen takana.  Biodieselin sekoitevelvoitetta ei tule nostaa nykyisestä, koska sen vaikutus olisi tosi raju dieselin hintaa nostavasti. Ammattidieselin käyttöön otto on toteutettava nopeasti sillä tavalla jota kuljetusala on vaatinut jo kauan. Se olisi myös oikeanlaista ympäristöpolitiikkaa.

 Liikkumiseen vaikuttaa myös tiestön kunto sekä pääväylillä – että alempiasteisella tieverkolla.  En hyväksy kaavailtuja, lähes kymmenen miljardin euron uusia ratahankkeita etelä-suomeen, joiden ainut peruste on muutaman minuutin nopeampi saapuminen paikasta toiseen. Sen sijaan näihin suunnitellut lähivuosien investointivarat on kohdistettava  koko Suomeen niin, että myös meidän alueemme tiestö kokonaisuudessaan saadaan parempaan kuntoon ja hoitoon.  Se on poliittinen päätös ja haluan olla tuota päätöstä tekemässä.

Maatalouden ahdinko huoletti niin maaseudulla kuin kaupungeissakin. Jokainen keskustelija oli sitä mieltä, että tuottajia on autettava ja omasta ruokahuollosta ja huoltovarmuudestamme on pidettävä kiinni. Olen täsmälleen samaa mieltä. Poliittisilla päätöksillä voidaan vaikuttaa mm kilpailulainsäädäntöön, joka antaisi tuottajille huomattavasti vahvemmat mahdollisuudet neuvotella tuotteidensa hinnat oikealle tasolle teollisuuden ja kaupan kanssa. Myös maatalouden investointituet on nostettava pohjois-suomen alueella huomattavasti korkeammalle tasolle ja näin mahdollistetaan tuotannon ja tilojen jatkuvuus koko maassa. 

Meille tärkeä metsätalous on pidettävä omissa käsissämme ja omistusoikeus itsellämme. Tämä on minun ja myös kentän tahto. Metsämme kasvavat enemmän kuin on vuotuiset hakkuut, joten ei ole mitään järjellistä syytä hakkuumääriä vähentää. Suomalainen metsänhoito on maailman laadukkainta ja saamme olla siitä ylpeitä.

Yrittäjyys ja sitä kautta työllisyyden kasvattaminen nähtiin parhaana keinona turvata taloudellinen vakaus tulevina vuosina. Yhteiskunnan on luotava hyvät perusedellytykset elinkeinoelämän ja yrittäjyyden mahdollisimman hyvälle toiminnalle. Tätä työtä on tehtävä sekä kunta tasolla, että lainsäädännöllä eduskunnassa. Tässä on paljon parannettavaa ja huolehdittava esimerkiksi siitä, että verotuksen kiristämisellä ei estetä työllisyyden kasvua. Mitä enemmän on ihmisiä töissä, sitä paremmin ihmiset ja yhteiskunta voi. Sitä vakaampi on myös meidän yhteiskuntamme. 

Nuorten kanssa keskustelin paljon. Oulun yliopistolla keskusteluissa heidän kanssaan nousi sama huoli kuin muuallakin maakunnassa.  Nuoria huolettaa politiikan blokkiutuminen. He kysyvät suoraan, että eihän meidän tiemme ole Ruotsin tai Ranskan tie. Tällä he tarkoittavat jengiytymistä ja tietynlaista anargiaa, mitä näissä hyvinvointiyhteiskunnissa tapahtuu. Nuoret vaativat tiukempaa kuria niin kouluihin kuin muuallekin yhteiskuntaan, jotta meidän maastamme ei tulisi turvaton kulkea tietyissä osissa alueita. He vaativat poliitikoilta riittäviä toimia tämän estämiseksi. Näillä toimilla estetään myös nuorten syrjäytymistä. Olen samaa mieltä. Kyllä nuoret ovat fiksuja. He myös haluavat lisää tuuli- ja aurinkoenergiaa turvaamaan energiahuoltomme saannin ja sitä kautta varmistamaan sen hinnan maltillisuuden. Nämäkin asiat ovat poliittisen päätöksenteon alaisia ja haluan olla näitä asioita varmistamassa. En yksin, vaan yhteistyössä toisten edustajien kanssa. 

Monia muitakin asioita kierroksella käsiteltiin, mutta edellä olen todennut ne kaikkein useimmin esiin nousseet puheenaiheet. Näitä asioita tulevan eduskunnan on tinkimättömästi käsiteltävä ja hoidettava. Tähän olen myös valmis jos teiltä siihen tuen saan. Käythän äänestämässä.

Matti Heikkilä, kansanedustajaehdokas, kesk.