Skip to main content

Kansanedustaja vaikuttaa monella tasolla

Olen aloittanut vaalikiertueen Koillismaalta. Tilaisuuksia on ollut jo useita ja niissä on ollut
todella hyvä henki ja usko alueemme tulevaisuuteen. Monia eri aiheita on käyty yhdessä
läpi, mielipiteitä vaihtaen. Yksi kysymysten ja keskustelujen aiheista on ollut
kansanedustajan tehtävät ja vaikuttamismahdollisuudet.

Kansanedustajan yksi keskeisimpiä tehtäviä on toimia lainsäätäjänä. Yhdessä toisten
edustajien kanssa tehdyllä lainsäädännöllä vaikutetaan koko kansakunnan elämään ja
mahdollisuuksiin. Äärimmäisen tärkeää työtä, jossa maalaisjärjellä soisi olevan entistä
suurempi merkitys päätöksiä tehtäessä.

Edustajan vaikuttamispaikka on myös valiokunnassa ja oman puolueen eduskuntaryhmässä.
Näissä paikoissa voi yksittäinen edustaja vaikuttaa tehtäviin päätöksiin. Määrätietoisuus ja
riittävä kokemus politiikan eri osa-alueilta luovat hyvän pohjan vaikuttavalle
edunvalvontatyölle yhteiseksi hyväksi. Ryhmän jäsenenä edustaja on myös linjaamassa
oman puolueensa politiikkaa. Siis sitä, millaisia asioita halutaan Suomessa ajaa eteenpäin.

Kansanedustajan tehtävänä on myös edistää ja puolustaa oman alueensa asioita ja
mahdollisuuksia. Suomi on pitkä maa ja sen sisällä monet asiat ja olosuhteet ovat täysin
erilaisia. Olen Keskustan ehdokkaana tulevissa eduskuntavaaleissa ja haluan olla
rakentamassa Pohjois-Suomalaista yhteistä rintamaa yli puoluerajojen. Näin pystytään
paremmin vaikuttamaan koko laajan alueen tulevaisuuteen. Geopoliittisen aseman
muuttuessa, Pohjois-Suomen asema on entistä suurempi ja tärkeämpi koko Suomen
kannalta. Tämän menestyksen turvaamiseksi vahvaa yhteistyötä tarvitaan.

Koillismaalta ei ole tällä hetkellä kansanedustajaa eduskunnassa ja kuntien tekemässä
edunvalvontatyössä sen puutteen huomaa. Olen toiminut pitkään sekä
kaupunginhallituksen- että valtuuston puheenjohtajana ja kokenut kuinka paljon helpompaa
on ollut viedä kaupungin asioita kansanedustajan kanssa eteenpäin. Nyt näin ei ole ja koko
Koillismaa siitä kärsii. Alueemme puolustettavia ja kehitettäviä asioita on lukuisia ja palaan
niihin myöhemmissä kirjoituksissani.

On vanha viisaus, että kunnan kannalta paras asetelma on, jos alueelta on oma
kansanedustaja ja hän samalla toimii valtuuston puheenjohtajana. Silloin kunnan
päätösvaltaa voi käyttää myös Helsingin päässä, kunnassa tehdyn strategian mukaisesti.
Tulevissa eduskuntavaaleissa tämä alueen kannalta paras asetelma on nyt saavutettavissa.

On täysin selvää, että pelkästään puolueille kerätyt äänet tai edustajakollegat yli
puoluerajojen maakunnan toiselta reunalta eivät ehdi, tiedä tai jopa osaa hoitaa meidän
alueemme asioita. Tämän vuoksi viestini teille on: Koillismaa ansaitsee ja tarvitsee oman
kansanedustajansa, jolla on kokemusta ja vahva ote – pohjoisen puolesta.

Matti Heikkilä
Kuusamon kaupunginvaltuuston puheenjohtaja.
Suomen Keskustan eduskuntavaaliehdokas.